Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

I. Podmínky a pravidla získání a používání karty

1. Slevová karta PRIOR je určena zákazníkům společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Držitelem Slevové karty PRIOR se může stát fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, po uskutečnění jednorázového nákupu nad 500,- Kč v prodejnách PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

2. Pro získání Slevové karty PRIOR je nutno pravdivě vyplnit všechny údaje ve formuláři Slevová karta PRIOR – registrace (který zákazník obdrží po uskutečnění nákupu v hodnotě nad 500,-Kč) a svým podpisem souhlasit s podmínkami a pravidly používání karty a se zpracováním a ochranou osobních údajů. Po odevzdání řádně vyplněného formuláře zákazník obdrží u pokladny ZDARMA již aktivní Slevovou kartu PRIOR.

Výhody karty lze využívat ihned po jejím obdržení.

3. Držitel Slevové karty PRIOR se prokazuje osobně jejím předložením u všech pokladen prodejen PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.; dále pak uvedením identifikačního čísla karty na webových stránkách http://www.prior.cz/ nebo při e-mailové komunikaci.

4. Pro čerpání výhod Slevové karty PRIOR je nutné kartu předkládat při každém nákupu u pokladny v prodejnách PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. před placením. Pro čerpání finančního kreditu ze Slevové karty je nutné předložit kartu fyzicky, pro tento případ nelze akceptovat sken karty v mobilní aplikaci.

Dodatečné předložení Slevové karty po ukončení nákupu (vyjetí paragonu z pokladny)není možné.

5. Držitel Slevové karty PRIOR je oprávněn ukončit užívání karty jejím odevzdáním u jakékoli pokladny v prodejnách PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a současně odvolat svůj souhlas s dalším zpracováním či použitím jeho osobních údajů společností.

6. V případě ztráty nebo znehodnocení karty je držitel karty tuto skutečnost povinen oznámit na e-mail: slevovakarta@prior.cz nebo na tel. 386 702 183, aby byla karta zablokována. Obratem bude sdělena informace o způsobu vydání náhradní Slevové karty PRIOR. Dosažené výhody na zákaznickém účtu zůstanou zachovány.

7. Za případné škody vzniklé zneužitím karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně držitel karty.

II. Změny podmínek a pravidel

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo program Slevových karet kdykoliv bez náhrady ukončit. Společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. je oprávněna kdykoli změnit podmínky a pravidla získání a používání Slevové karty. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na www.prior.cz.

III. Zásady ochrany osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány výhradně společností PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a zpracovateli jí určenými. Zpracování a ochrana osobních údajů držitelů Slevových karet se děje v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Závěrečná ustanovení

Podmínky a pravidla získání a používání Slevové karty PRIOR jsou platné a účinné od 12.11.2013.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.